Opšti prikaz
Brana "Svračkovo"
Privremeni vodozahvat "Ševelj"
Cevovod sirove vode sa pumpnom stan.
Fabrika vode
Sistem za distribuciju čiste vode
Komandno kontrolni centar
Kontrola kvaliteta vode
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povratak na prethodnu stranicu