Na padinama brda Klik, iznad Arilja izgrađena je fabrika za prečišćavanje vode. Arhitektonski, tehnološki i funkcionalno ona predstavlja savremeno tehničko rešenje, pri čemu su korišćena najnovija saznanja iz oblasti tretmana vode.

Rešenje fabrike predviđa faznu realizaciju. U prvoj fazi gradi se fabrika za kapacitet 1200 l/s čiste vode. Tehnologija, upravljački sistem, kontrola i dr. izgrađeni su za konačnu fazu tj. 2300 l/s čiste vode. U drugoj fazi grade se samo taložnici i filtri.

Fabrika vode je rešena po blokovskom sistemu tako da je veći deo objekata povezan suvim vezama.

Tehnološki proces

Skladištenje i doziranje hemikalija

Pumpna stanica za pranje filtera i drugi objekti

 

Kompleks fabrike obuhvata:

 • objekte za merenje, regulaciju i raspodelu sirove vode, kao i merenje čiste vode;

 • taložnice savremenog tipa na principu lamela - separatora;

 • ozonatore;

 • brze peščane filtre;

 • rezervoar čiste vode;

 • pumpnu i kompresorsku stanicu;

 • objekte za skladištenje i doziranje hemikalija;

 • kontrolno-komandni centar;

 • laboratoriju;

 • energetiku;

 • objekat za tretman otpadnih voda sa postrojenja;

 • poslovni prostor;

 • uređenje kruga oko fabrike sa prilaznom saobraćajnicom.

Povratak na prethodnu stranicu