Voda zahvaćena iz male akumulacije pregrade "Ševelj" potiskuje se pumpanjem do fabrike vode. U tu svrhu izgrađena je pumpna stanica na levoj obali Velikog Rzava nizvodno od pregrade "Ševelj". Pumpna stanica je opremljena sa 5 pumpnih agregata kapaciteta oko 1.000 l/s i sa svom pripadajućom hidromehaničkom i električnom opremom. Uz pumpnu stanicu izgrađen je poseban trafo koji obezbeđuje sigurno napajanje postrojenja električnom energijom.

 

Čelični cevovod sirove vode Ø1.200 mm dužine 2.848 m povezuje vodozahvat, pumpnu stanicu i fabriku vode.

Za priključak na branu "Svračkovo" biće potrebno izgraditi još 5,7 km cevovoda koji će se kod Ševelja spojiti sa postojećim cevovodom sirove vode.

 

Povratak na prethodnu stranicu