Odluke poslovodnih tela
Izbor ponuđača za izgradnju 35 kV dalekovoda za branu i akumulaciju "Arilje - profil Svračkovo"
                                Poslovni odbor, odluka broj 18/2010 od 02.07.2010.
Izbor ponuđača za izgradnju pristupnih puteva za branu i akumulaciju "Arilje - profil Svračkovo"
                                Poslovni odbor, odluka broj 17/2010 od 02.07.2010.
Izveštaj o finansijskom poslovanju JP "Rzav" Arilje za period januar-mart 2010.
                  Upravni odbor, odluka broj 22/2010 od 20.05.2010
Odluka o imenovanju direktora preduzeća
                                Upravni odbor, odluka broj 21/2010 od 20.05.2010.
Izveštaj o finansijskom poslovanju JP "Rzav" Arilje za period januar-mart 2010.
                                Nadzorni odbor, odluka broj 13/2010 od 11.05.2010.
Izgradnja 35 kV dalekovoda za branu i akumulaciju "Arilje - profil Svračkovo"
                                Poslovni odbor, odluka broj 14/2010 od 29.04.2010.
Izgradnja pristupnih puteva za branu i akumulaciju "Arilje - profil Svračkovo"
                                Poslovni odbor, odluka broj 13/2010 od 29.04.2010.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu