Odluke poslovodnih tela

 

Odluka o usvajanju izveštaja 2019
Izvestaj o poslovanju 2019
Kvartalni izveštaj januar-mart 2020
Bilans uspeha
Program poslovanja 2020
Odluka 4 kvartal 2019
Izveštaj o stepenu uskladjenosti aktivnosti iz programa poslovannja
Bilans uspeha
Dinamika zaposlenih
Odluka o usvajanju izvestaja o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019 do 30.09.2019.
Obrasci uz devetomesečni izveštaj 2.deo
Obrasci uz devetomesečni izveštaj 1.deo
Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019 do 30.09.2019.
Program poslovanja za 2019.
Izveštaj o poslovanju u 2018.
Izvestaj revizora 2018.
Osnivački akt 2019.
Rešenje o obrazovanju komisije pokretanju za javnu nabavku aluminijum sulfata za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 517-1/2019 od 21.02.2019.
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke aluminijum sulfata za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 517/2019 od 21.02.2019.
Odluka o prihvatanju informacije o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                              Upravni odbor, odluka broj 507/2018 od 26.12.2018.
Odluka o obrazovanju komisije za javnu nabavku električne energije za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 506-1/2018 od 26.12.2018.
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke električne energije za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 506/2018 od 26.12.2018.
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 505/2018 od 26.12.2018.
Odluka o usvajanju Plana investicija za izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" za 2019. godinu
                               Poslovni odbor, odluka broj 159/2018 od 22.11.2018.
Odluka o imenovanju direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 495/2018 od 25.10.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - septembar 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 494/2018 od 25.10.2018.
Odluka o raspodeli dobiti po redovnim finansijskim izveštajima za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 491/2018 od 27.09.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP "Rzav" za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 458-1/2018 od 22.02.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o godišnjem popisu imovine i obaveza JP "Rzav" za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 452/2018 od 25.01.2018.
Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP "Rzav" za 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 450/2018 od 25.01.2018.
Arhiva

 

Povratak na prethodnu stranicu