Odluke poslovodnih tela

 

Cena vode i kalkulacija 2023
Izvestaj o poslovanju 2021 godina
Obrazac 12 januar decembar 2022
Obrazac 12 II kvartal 2022
Obrazac 12 III kvartal 2022
Kvartalni izvestaj januar mart 2022
Obrazac 12 januar mart 2021
Obrazac 12 januar jun 2021
Izvestaj jan septembar 2021
Odluka o programu poslovanja 2023
Program poslovanja za 2023
Odluka No105 od 07.10.2022
Odluka NO br 80-2022 usvajanje Izvestaja januar - decembar 2021
Obrasci uz Izvestaj cetvrti kvartal januar - decembar 2021
Izvestaj o stepenu uskladjenosti aktivnosti za 2021
Odluka o usvajanju programa poslovanja za 2022
Program poslovanja za 2022
Odluka o usvajanju cene vode
Izveštaj o poslovanju 2020
Odluka o izveštaju o poslovanju 2020
Odluka i izveštaj revizora 2020
Odluka o raspodeli dobiti
Izmene i dopuna Programa poslovanja za 2021
Odluka usvajanje izmena i dopuna 2021
Odluka program 2021
Program poslovanja za 2021
Odluka o usvajanju izveštaja 2019
Izvestaj o poslovanju 2019
Kvartalni izveštaj januar-mart 2020
Bilans uspeha
Program poslovanja 2020
Odluka 4 kvartal 2019
Izveštaj o stepenu uskladjenosti aktivnosti iz programa poslovannja
Bilans uspeha
Dinamika zaposlenih
Odluka o usvajanju izvestaja o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019 do 30.09.2019.
Obrasci uz devetomesečni izveštaj 2.deo
Obrasci uz devetomesečni izveštaj 1.deo
Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019 do 30.09.2019.
Program poslovanja za 2019.
Izveštaj o poslovanju u 2018.
Izvestaj revizora 2018.
Osnivački akt 2019.
Rešenje o obrazovanju komisije pokretanju za javnu nabavku aluminijum sulfata za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 517-1/2019 od 21.02.2019.
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke aluminijum sulfata za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 517/2019 od 21.02.2019.
Odluka o prihvatanju informacije o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                              Upravni odbor, odluka broj 507/2018 od 26.12.2018.
Odluka o obrazovanju komisije za javnu nabavku električne energije za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 506-1/2018 od 26.12.2018.
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke električne energije za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 506/2018 od 26.12.2018.
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 505/2018 od 26.12.2018.
Odluka o usvajanju Plana investicija za izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" za 2019. godinu
                               Poslovni odbor, odluka broj 159/2018 od 22.11.2018.
Odluka o imenovanju direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 495/2018 od 25.10.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - septembar 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 494/2018 od 25.10.2018.
Odluka o raspodeli dobiti po redovnim finansijskim izveštajima za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 491/2018 od 27.09.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP "Rzav" za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 458-1/2018 od 22.02.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o godišnjem popisu imovine i obaveza JP "Rzav" za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 452/2018 od 25.01.2018.
Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP "Rzav" za 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 450/2018 od 25.01.2018.
Arhiva

 

Povratak na prethodnu stranicu