Vodoprivredno izučavanje reke Veliki Rzav počelo je posle Drugog svetskog rata. Već 1957. godine počeli su istražni radovi i projektovanja za HE "Roge", za profil nizvodno od Roške banje. Za ovo energetsko postrojenje bili su urađeni glavni projekti (za branu u dve varijante: nasuta i betonska). Rešenjem je predviđeno prevođenje voda Rzava u sliv Đetinje i korišćenje na stepenice HE "Potpeć". Prevođenju voda suprostavila se opština Arilje pa je ovo rešenje odbačeno. Novo vodoprivredno rešenje počelo je da se radi 1979. godine.

Nakon višegodišnjeg istraživanja Skupština Regionalnog SIZ-a vodoprivrede regiona Užica, aprila 1984. godine usvojila je Vodoprivredno rešenje Velikog Rzava. Prema ovom rešenju na Velikom Rzavu treba da se realizuju tri akumulacije: "Orlovača", "Roge" i "Arilje". Vode Velikog Rzava treba da se koriste višenamenski sa ciljem:

  • proizvodnja električne energije,

  • snabdevanja vodom stanovništva i industrije,

  • zaštite od poplava,

  • oplemenjivanje malih voda.

Tokom 1985. godine obrađen je osnovni projekat Velikog Rzava koji je zadržao isti koncept kao i Vodoprivredno rešenje.

Izbor pregradnog profila za najnizvodniju stepenicu "Arilje" nije bio u ovim izučavanjima dovoljno sagledan sa stanovišta geoloških, topografskih i ekoloških uslova. Zbog toga se u daljoj razradi odustalo od profila "Grabovik", koji je bio takoreći u gradu Arilju. Posle sprovedenih istražnih radova i studija, obrađivači su razmatrali više profila i predložili dva profila za uži izbor: "Đurića Kosa" i "Svračkovo". Na osnovu uporednih analiza koštanja objekata i mogućnosti isporuke zahtevanih količina vode za Vodovodni sistem "Rzav" predloženo je da nizvodna pregrada ispod HE "Roge" bude na profilu "Svračkovo". Ova akumulacija imaće višenamensku funkciju: kompenzacioni bazen HE "Roge", obezbeđenje vode za Vodovodni sistem, proizvodnju električne energije i regulisanje proticaja u Velikom Rzavu do Arilja.

U periodu 1988.-1990. godine obrađen je Idejni projekat Vodoprivrednog i Energetskog sistema "Rzav", a u 1994. godini obrađen je Idejni projekat za HE "Arilje" na profilu "Svračkovo". Krajem 1995. godine urađen je Investicioni program za Vodoprivredno - energetski sistem "Rzav" koji je od strane stručne komisije EPS-a usvojen početkom 1996.godine.

Osnovni parametri Vodoprivredno - energetskog sistema "Rzav" su:

- HE "Roge"

KNu = 512,5 mnm

Vkor = 112,5 x 106 m3

LJsr = 5,98 m3/s

Esr = 40,34 GNJh

Ni = 21,53 MNJ

 

- HE "Arilje" - Svračkovo

KNu = 418,2 mnm

Vkor = 20,24 x 106 m3

LJsr = 6,25 m3/s

Esr =22,06 GNJh

Ni = 7,14 MNJ

Povratak na prethodnu stranu