1. Prostorni plan Republike Srbije

Na zasedanju Narodne Skupštine Republike Srbije održanom 19. marta 1996. godine usvojen je Prostorni plan Republike Srbije. U poglavlju II "Korišćenje i zaštita prirodnih resursa", tačka 3. - Korišćenje i zaštita voda i vodoprivredne infrastrukture, a u okviru ciljeva i osnovnih postavki, posebno se ističe da će se dugoročne potrebe za vodosnabdevanjem zasnivati na izgradnji integralnih vodoprivrednih sistema, sa posebnim osloncem na velika izvorišta podzemnih voda i višenamenskih akumulacija. U tački 3.3.3. - Regionalni sistemi za snabdevanje stanovništva vodom, dat je poseban značaj Zapadnomoravsko-Rzavskom sistemu i njegovom povezivanju sa vodom Uvca. Za postojeći regionalni sistem "Rzav" koji snabdeva vodom gradove Arilje, Požegu, Lučane, Čačak i Gornji Milanovac, predvi|ena je izgradnja akumulacije "Arilje".

2. Vodoprivredna osnova Republike Srbije

Vodoprivredna osnova Republike Srbije, koja je pred usvajanjem, u poglavlju III "Postojeće stanje vodoprivrede", tačka 4.3. - Kompleksni regionalni sistemi, posebno je istakla značaj izgradnje akumulacije "Arilje" za potrebe postojećeg regionalnog vodovodnog sistema "Rzav" kako bi ovaj sistem mogao racionalno da obavlja svoju vodoprivrednu funkciju. U poglavlju III "Buduće stanje vodoprivrede", ukazuje se na značaj regionalnih sistema i ulogu Zapadnomoravsko-Rzavskog sistema, odnosno podsistema "Rzav" za snabdevanje vodom naselja u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac. Realizacijom subsistema "Rzav II", koji se predvi|a prebacivanjem vode iz sliva Uvca u sliv Rzava, što je u perspektivi, obezbedile bi se dodatne količine visokokvalitetnih voda za naselja u slivu Kolubare i Beograda.

Povratak na prethodnu stranu