Postoje višegodišnja osmatranja Velikog Rzava koja sa velikom pouzdanošću određuju hidrološke karakteristike ovog rečnog toka.

Prosečni višegodišnji proticaji na fiksiranim profilima su:

  • Orlovača 4,05 m3/s

  • Roge 5,98 m3/s

  • Svračkovo 6,25 m3/s

  • Arilje 8,08 m3/s

Od posebnog su značaja male vode Velikog Rzava na profilu "Ševelj" zbog potrebe da se sistem vodosnabdevanja aktivira pre formiranja akumulacije "Arilje".

Apsolutni minimalni proticaji na profilu Arilja su 1,14 m3/s verovatnoće 97%.

Minimalni srednji mesečni proticaj verovatnoće 97% je 1,34 m3/s.

Ovo ukazuje da se sa velikom pouzdanošću može obezbediti potrebna količina vode, od 650 l/s za potrebe privremenog prelaznog rešenja na pregradi "Ševelj" do izgradnje akumulacije "Arilje".

Povratak na prethodnu stranu