Za naselja Arilje, Požegu, Lučane, Čačak i Gornji Milanovac uključujući i sela koja se mogu obuhvatiti sistemom za vodosnabdevanje, izvršena je analiza potreba u vodi za naredni planski period do 2030. godine. Potrebe prihvaćene od svih gradova iz sistema "Rzav" su:

Arilje 200 l/s
Požega 350 l/s
Lučani 200 l/s
Čačak 1.200 l/s
Gornji Milanovac 350 l/s
Ukupno 2.300 l/s

U prvoj fazi realizuje se fabrika vode za kapacitet 1200 l/s sa sledećom raspodelom:

Arilje 100 l/s
Požega 200 l/s
Lučani 150 l/s
Čačak 600 l/s
Gornji Milanovac 150 l/s
Ukupno 1.200 l/s

 

 

Povratak na prethodnu stranu