Dovod vode iz sistema “Rzav” u glavni rezervoar Gornjeg Milanovca na Neškovića brdu nije moguće obaviti gravitacijom pa se voda u ovaj rezervoar doprema pumpanjem. U tu svrhu u Brđanima je izgrađen hidraulički čvor koji ima sledeće funkcije:

  • Preko merno-regulacionog bloka obavlja se daljinska kontrola, upravljanje, merenje i regulacija iz kontrolno komandnog mesta na fabrici vode u Arilju svih onih parametara koji se inače registruju i na ostalim merno-regulacionim blokovima u sistemu “Rzav”.

    Posredstvom prekidne komore parališe se uticaj pumpnih agregata na hidraulički režim u glavnom magistralnom dovodu iz pravca LJubića.

  • Posredstvom tri pumpna agregata i jednog rezervnog, ukupnog kapaciteta 350 l/s, doprema se voda do rezervoara na Neškovića brdu.

  • Rezervnim dizel agregatom obezbeđuje se napajanje električnom energijom jedne pumpe.

  • Transformatorskom stanicom i elektromotornim razvodom obezbe|uje se pouzdano snabdevanje celog čvora električnom energijom.

  • Pomoću hlorne stanice automatski se reguliše doziranje hlora u potisni cevovod prema Gornjem Milanovcu do koncentracije prema postojećim propisima.

 

 

 

 

Povratak na prethodnu stranu