Vodovodni sistem “Rzav” snabdeva pet gradova. Sistem je odgovoran za proizvodnju i distribuciju vode do gradskih rezervoara odnosno do priključaka na magistralni cevovod. Od rezervoara do krajnih potrošača odgovornost za kvalitet vode snose gradske javne komunalne organizacije.

Sistemu pripadaju samo rezervoari u okviru fabrike vode. Jedan je ispod filtarskih polja, dok je drugi u krugu fabrike. Ovi rezervoari ukupne zapremine od 8.200 m3 obezbeđuju vreme potrebno za kontakt sa hlorom pre nego što se voda uputi u distribuciju. Jedan deo rezervoara ispod filtara namenjen je isključivo kao rezerva vode za pranje filtara. U okviru fabričkog vodovoda postoji kućni rezervoar zapremine 300 m3

Povratak na prethodnu stranu