Odluke poslovodnih tela

 

 
Rešenje o obrazovanju komisije pokretanju za javnu nabavku aluminijum sulfata za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 517-1/2019 od 21.02.2019.
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke aluminijum sulfata za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 517/2019 od 21.02.2019.
Odluka o prihvatanju informacije o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                              Upravni odbor, odluka broj 507/2018 od 26.12.2018.
Odluka o obrazovanju komisije za javnu nabavku električne energije za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 506-1/2018 od 26.12.2018.
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke električne energije za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 506/2018 od 26.12.2018.
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019.
                              Upravni odbor, odluka broj 505/2018 od 26.12.2018.
Odluka o usvajanju Plana investicija za izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" za 2019. godinu
                               Poslovni odbor, odluka broj 159/2018 od 22.11.2018.
Odluka o imenovanju direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 495/2018 od 25.10.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - septembar 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 494/2018 od 25.10.2018.
Odluka o raspodeli dobiti po redovnim finansijskim izveštajima za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 491/2018 od 27.09.2018.
Programa poslovanja JP "Rzav" za 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 434-1/2017 od 30.11.2017.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP "Rzav" za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 458-1/2018 od 22.02.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja o godišnjem popisu imovine i obaveza JP "Rzav" za 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 452/2018 od 25.01.2018.
Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP "Rzav" za 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 450/2018 od 25.01.2018.
Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP "Rzav" za 2018.
                              Upravni odbor, odluka broj 434/2017 od 30.11.2017.
Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 432/2017 od 25.10.2017.
Odluka o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 431/2017 od 25.10.2017.
Odluka o prihvatanju predloženog teksta Kolektivnog ugovora kod poslodavca
                              Upravni odbor, odluka broj 430/2017 od 25.10.2017.
Odluka o raspodeli dobiti po redovnim finansijskim izveštajima za 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 428/2017 od 25.10.2017.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP "Rzav" za 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 427/2017 od 25.10.2017.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - septembar 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 423/2017 od 25.10.2017.
Odluka o utvrđivanju cene vode iz vodosistrema "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 415/2017 od 20.07.2017.
Odluka o usvajanju Informacije o vodostaju reke Rzav na privremenom vodozahvatu Ševelj
                              Upravni odbor, odluka broj 411/2017 od 20.07.2017.
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja JP "Rzav" za 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 410/2017 od 20.07.2017.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - jun 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 409/2017 od 20.07.2017.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - mart 2017.
                              Upravni odbor, odluka broj 402/2017 od 31.05.2017.
Odluka o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta
                              Direktor, odluka broj 52/2017 od 12.01.2017.
Javni konkurs za izbor direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 363-1/2016 od 29.11.2016.
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 363/2016 od 29.11.2016.
Odluka - Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke "Pumpni agregat za crpnu stanicu "Ševelj""
                              Upravni odbor, odluka broj 341/2016 od 28.07.2016.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar - jun 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 340/2016 od 28.07.2016.
Poništenje Javnog konkursa za izbor direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 337/2016 od 29.06.2016.
Zaključak - Konstituisanje Koordinacionog tela JP "Rzav"
                              Koordinaciono telo, odluka broj 1/2016 od 27.06.2016.
Javni konkurs za izbor direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 328-1/2016 od 28.04.2016.
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 328/2016 od 28.04.2016.
Odluka o Informaciji o donetim odlukama sa 26. sednice Poslovnog odbora
                              Upravni odbor, odluka broj 327/2016 od 28.04.2016.
Odluka o Informaciji o donetim zaključcima sa 16. sednice Kordinacionog tela
                              Upravni odbor, odluka broj 326/2016 od 28.04.2016.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar-mart 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 325/2016 od 28.04.2016.
Odluka o potpisivanju Ugovora za 2016. godinu
                               Poslovni odbor, odluka broj 119/2016 od 26.04.2016.
Odluka o izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 117/2016 od 26.04.2016.
Odluka o prihvatanju Informacije o havariji na kraku za Lučane magistralnog cevovoda
                              Upravni odbor, odluka broj 311/2016 od 28.01.2016.
Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Programa poslovanju JP "Rzav" za 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 307/2016 od 28.01.2016.
Odluka o usvajanju Programa poslovanju za 2016. od strane osnivača JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 304/2016 od 28.01.2016.
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
                              Direktor, odluka broj 2458/2015 od 03.12.2015.
Odluka o usvajanju Programa poslovanju JP "Rzav" za 2016.
                              Upravni odbor, odluka broj 287/2015 od 26.11.2015.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar-septembar 2015.
                              Upravni odbor, odluka broj 279/2015 od 26.10.2015.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar-jun 2015.
                              Upravni odbor, odluka broj 265/2015 od 30.07.2015.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar-mart 2015.
                              Upravni odbor, odluka broj 252/2015 od 30.04.2015.
Odluka o dodeli Ugovora o vršenju projektantskih i konsultantskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 95/2015 od 21.04.2015.
Odluka - Obustavljanje otvorenog postupka javne nabavke "Adaptacija postrojenja za ozonizaciju"
                              Upravni odbor, odluka broj 251/2015 od 26.03.2015.
Odluka - Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke "Adaptacija postrojenja za ozonizaciju"
                              Upravni odbor, odluka broj 246/2015 od 26.02.2015.
Odluka o raspodeli dobiti za 2014.
                              Upravni odbor, odluka broj 245/2015 od 26.02.2015.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju JP "Rzav" za 2014.
                              Upravni odbor, odluka broj 244/2015 od 26.02.2015.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br. 1.1-14 OP - Aluminijum sulfat
                              Upravni odbor, odluka broj 230/2014 od 27.11.2014.
Odluka - Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke "Električna energija"
                              Upravni odbor, odluka broj 229/2014 od 27.11.2014.
Odluka o usvajanju Programa poslovanju JP "Rzav" za 2015.
                              Upravni odbor, odluka broj 226/2014 od 27.11.2014.
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju JP "Rzav" za period januar-septembar 2014.
                              Upravni odbor, odluka broj 222/2014 od 30.10.2014.
Odluka - Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke Aluminijum-sulfata
                              Upravni odbor, odluka broj 218/2014 od 25.09.2014.
Odluka - Informacija o korišćenju vode iz sistema "Rzav" od strane JKP "Gornji Milanovac"
                              Upravni odbor, odluka broj 217/2014 od 31.07.2014.
Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP "Rzav" za period januar-jun 2014
                              Upravni odbor, odluka broj 214/2014 od 31.07.2014.
Odluka o imenovanju direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 210-1/2014 od 26.06.2014.
Informacija o radu JP "Rzav" u poplavnom periodu u slivu reke Rzav od 17-24.04.2014
                              Upravni odbor, odluka broj 206/2014 od 24.04.2014.
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju JP "Rzav" za period januar-mart 2014
                              Upravni odbor, odluka broj 203/2014 od 24.04.2014.
Odluka o predlogu za imenovanje direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 201/2014 od 27.03.2014.
Odluka o pokretanju postupka za imenovanje direktora JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 198/2014 od 27.02.2014.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju JP "Rzav" za 2013.
                              Upravni odbor, odluka broj 197/2014 od 27.02.2014.
Odluka o preduzetim aktivnostima na obezbedjenju sredstava za izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 73/2013 od 06.02.2014.
Odluka o izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 72/2013 od 06.02.2014.
Odluka o potrebi zaštite privremenog vodozahvata "Ševelj"
                              Upravni odbor, odluka broj 196/2014 od 30.01.2014.
Odluka -saglasnost osnivača na Programa poslovanja JP "Rzav" za 2014.
                              Upravni odbor, odluka broj 194/2014 od 30.01.2014.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti br. 8-13 MN - Kamion
                              Upravni odbor, odluka broj 193/2013 od 26.12.2013.
Odluka o prihvatanju Informacije o stanju duga
                              Upravni odbor, odluka broj 192/2013 od 26.12.2013.
Odluka - preporuka za što hitnije usvajanje osnivačkih akata preduzeća
                              Upravni odbor, odluka broj 191/2013 od 26.12.2013.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Električne energije
                              Upravni odbor, odluka broj 190/2013 od 26.12.2013.
Odluka o usvajanju Plana nabavki u JP "Rzav" za 2014.
                              Upravni odbor, odluka broj 189/2013 od 26.12.2013.
Program poslovanja JP "Rzav" za 2014.
 
Izmene i dopune Programa poslovanja JP "Rzav" za 2013.
 
Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP "Rzav" za 2014.
                              Upravni odbor, odluka broj 187/2013 od 28.11.2013.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 8-13 MN - Kamion
                              Upravni odbor, odluka broj 186/2013 od 28.11.2013.
Odluka o usvajanju Izmene i dopune Programa poslovanja JP "Rzav" za 2013.
                              Upravni odbor, odluka broj 185/2013 od 31.10.2013.
Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju JP "Rzav" za period januar-septembar 2013.
                              Upravni odbor, odluka broj 184/2013 od 31.10.2013.
Odluka o usvajanju Izmene i dopune Pravilnika o računovodstvenim politikama
                              Upravni odbor, odluka broj 183/2013 od 31.10.2013.
Zaključak - preporuka opštini Požega da razmotri i preispita odluku o osnivačkom aktu JP "Rzav"
                              Koordinaciono telo, odluka broj 25/2013 od 22.10.2013.
Zaključak - obrazovanje organizacionog odbora za proslavu dana preduzeća
                              Koordinaciono telo, odluka broj 24/2013 od 10.10.2013.
Zaključak - uputstvo za izradu Programa poslovanja JP "Rzav" za 2014.
                              Koordinaciono telo, odluka broj 23/2013 od 10.10.2013.
Zaključak - odlaganje primene Zaključka Koordinacionog tela br. 13/2013 od 25.04.2013.
                              Koordinaciono telo, odluka broj 22/2013 od 10.10.2013.
Zaključak - uputstvo o načinu pokrića obračunatih troškova amortizacije
                              Koordinaciono telo, odluka broj 21/2013 od 10.10.2013.
Zaključak - zadatak Komisiji za usaglašavanje akata preduzeća sa novim zakonom
                              Koordinaciono telo, odluka broj 20/2013 od 10.10.2013.
Odluka - konstantacija o ukidanju restrikcije isporuke vode korisnicima vodosistema "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 182/2013 od 03.10.2013.
Odluka o odlaganju donošenja izmena i dopuna računovodstvenih politika
                              Upravni odbor, odluka broj 180/2013 od 03.10.2013.
Odluka o prihvatanju finansijskog izveštaja troškova sanacije havarije na magistralnom cevovodu
                              Upravni odbor, odluka broj 179/2013 od 03.10.2013.
Naredba u ukidanju restrikcije isporuke vode korisnicima vodosistema "Rzav"
                                Direktor JP "Rzav", 01.10.2013.
Finansijski plan investicionih ulaganja u izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2014. godini
                               Poslovni odbor, odluka broj 71-1/2013 od 19.09.2013.
Odluka o usvajanju Plana investicija u izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2014. godini
                               Poslovni odbor, odluka broj 71/2013 od 19.09.2013.
Informacija o prekidu radova na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 70/2013 od 19.09.2013.
Odluka - predlog Koordinacionom telu za formiranje komisije za havariju na magistralnom cevovodu
                              Upravni odbor, odluka broj 178/2013 od 05.09.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                              Upravni odbor, odluka broj 177/2013 od 05.09.2013.
Odluka o odlaganju donošenja Pravilnika o računovodstvenim politikama
                              Upravni odbor, odluka broj 176/2013 od 05.09.2013.
Odluka o dodeli Ugovora o isporuci aluminijum sulfata, javna nabavka br. 3/13
                              Upravni odbor, odluka broj 175/2013 od 05.09.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o restrikciji isporuke vode korisnicima vodosistema "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 174/2013 od 05.09.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o havariji na magistralnom cevovodu
                              Upravni odbor, odluka broj 173/2013 od 05.09.2013.
Naredba u uvođenju restrikcije isporuke vode korisnicima vodosistema "Rzav"
                                Direktor JP "Rzav", 05.08.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                              Upravni odbor, odluka broj 172/2013 od 01.08.2013.
Odluka o usvajanju izveštaja o finansijskom poslovanju JP "Rzav" za period januar-jun 2013.
                              Upravni odbor, odluka broj 170/2013 od 01.08.2013.
Zaključak o potrebi umanjenja minimalno održivog protoka u reci Rzav
                              Koordinaciono telo, odluka broj 19/2013 od 29.07.2013.
Odluka o raspodeli količina vode sa sistema Rzav u slučaju uvodjenja restrikcije
                             Upravni odbor, odluka broj 169/2013 od 29.07.2013.
Odluka o usvajanju Pravila zaštite od požara u JP "Rzav"
                              Upravni odbor, odluka broj 167-1/2013 od 27.06.2013.
Odluka o prihvatanju Informacije o vodostaju reke Rzav na vodozahvatu "Ševelj"
                              Upravni odbor, odluka broj 166/2013 od 27.06.2013.
Odluka o pokretanju javne nabavke Aluminijum sulfata
                              Upravni odbor, odluka broj 165/2013 od 27.06.2013.
Odluka -konstantacija o saglasnosti osnivača na Zaključke Koordinacionog tela br. 12 i 13/2013 od 25.04.2013.
                              Upravni odbor, odluka broj 164/2013 od 27.06.2013.
Odluka - konstantacija o davanju saglasnosti osnivača na Izmene i dopune programa poslovanja preduzeća za 2013.
                              Upravni odbor, odluka broj 163/2013 od 27.06.2013.
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja JP "Rzav" za 2012.
                              Upravni odbor, odluka broj 162/2013 od 27.06.2013.
Odluka - konstantacija da su osnivači usvojili Odluku o načinu pokrića gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2011. i 2012.
                              Upravni odbor, odluka broj 161/2013 od 27.06.2013.
Odluka - konstantacija da su osnivači usvojili Izveštaj o poslovanju JP "Rzav" za 2012.
                              Upravni odbor, odluka broj 160/2013 od 27.06.2013.
Odluka o izvođenju dodatnih radova na osiguranju i zaštiti kosina
                               Poslovni odbor, odluka broj 69/2013 od 20.06.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 68/2013 od 20.06.2013.
Informacija o odluci donetoj telefonskim putem
                               Poslovni odbor, odluka broj 67/2013 od 20.06.2013.
Odluka o izboru Predsednika Poslovnog odbora
                               Poslovni odbor, odluka broj 66/2013 od 20.06.2013.
Odluka o imenovanju novog člana Poslovnog odbora
                               Poslovni odbor, odluka broj 65/2013 od 20.06.2013.
Zaključak o davanju saglasnosti na otpis reprogramiranog duga JKP-u "Gornji Milanovac"
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 17/2013 od 25.04.2013.
Zaključak o utvrđivanju teksta predloga i donošenju odluke o usklađivanju osnovačkog akta
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 16/2013 od 25.04.2013.
Zaključak o načinu evidentiranja osnovnog kapitala u postupku usklađivanja osnivačkog akta
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 15/2013 od 25.04.2013.
Zaključak o ugrožavanju likvidnosti preduzeća i obezbeđivanju sredstava za investicije
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 14/2013 od 25.04.2013.
Zaključak o izmeni načina obračuna i fakturisanja isporučene vode korisnicima Vodosistema "Rzav"
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 13/2013 od 25.04.2013.
Zaključak o izmeni načina pokrića obračunatih troškova amortizacije
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 12/2013 od 25.04.2013.
Odluka o izboru ponuđača za projektantske i konsultantske usluge na izgradnji akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2013.
                               Poslovni odbor, odluka broj 64/2013 od 15.04.2013.
Odluka o davanju saglasnosti osnivača na Program poslovanja JP "Rzav" za 2013.
                                Upravni odbor, odluka broj 154/2013 od 28.03.2013.
Odluka o davanju saglasnosti za otpis usaglašenog duga komunalnim preduzećima sa stanjem 31.12.2012.
                              Upravni odbor, odluka broj 153/2013 od 28.03.2013.
Zaključak o davanju saglasnosti za otpis duga komunalnim preduzećima sa stanjem 31.12.2012.
                               Koordinaciono telo, zaključak broj 8/2013 od 11.03.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o nastavku eksproprijacije u 2013.
                               Poslovni odbor, odluka broj 63/2013 od 07.03.2013.
Odluka o pokretanju javne nabavke za Projektantske i konsultantske usluge na izgradnji akumul. "Arilje-profil Svračkovo" u 2013.
                               Poslovni odbor, odluka broj 62/2013 od 07.03.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o potpisanom Ugovoru sa vršiocem stručnog nadzora u 2013.
                               Poslovni odbor, odluka broj 61/2013 od 07.03.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o potpisanom Ugovoru sa izvodjačem radova u 2013.
                               Poslovni odbor, odluka broj 60/2013 od 07.03.2013.
Odluka o prihvatanju informacije o potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom u 2013.
                               Poslovni odbor, odluka broj 59/2013 od 07.03.2013.
Odluka o prihvatanju izveštaja o izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo"
                               Poslovni odbor, odluka broj 58/2013 od 07.03.2013.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju JP "Rzav" za 2012.
                                Upravni odbor, odluka broj 148/2013 od 28.02.2013.
Odluka o usvajanju Izveštaja o godišnjem popisu imovine i obaveza JP "Rzav" za 2012.
                                Upravni odbor, odluka broj 146/2013 od 31.01.2013.
Odluka o utvrđivanju cene vode iz sistema "Rzav" za 2013.
                                Upravni odbor, odluka broj 143/2012 od 27.12.2012.
Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP "Rzav" za 2013.
                                Upravni odbor, odluka broj 142/2012 od 27.12.2012.
Kalkulacija cene koštanja m3 vode iz sistem "Rzav" za 2013.
                                Direktor JP "Rzav"
Odluka o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta
                                Direktor JP "Rzav", 07.12.2012.
 
Arhiva

 

Povratak na prethodnu stranicu