Javne nabavke


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Pravilnik o bližem uređivanju postupka nabavki u JP "Rzav"
     

Javna nabavka br. 2.2/20 MN

"Krčenje trase magistralnog cevovoda i kruga fabrike;

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

11.06.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 1.6/20 MN

"Lako teretno vozilo;

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

02.06.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 2.3/20 OP

"Vršenje projektantskih usluga brane i akumulacije Svračkovo"

Konkursna projektantske usluge 2020

Poziv projektantske usluge 2020

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora projektantske usluge

05.05.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 2.4/20 OP

"Vršenje konsultantskih usluga na izgradnji brane i akumulacije Svračkovo"

Konkursna konsultantske usluge 2020

Poziv konsultantske usluge 2020

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora konsultantske usluge

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.05.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/20 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.02.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 1.3/20 MN

"Sumporna kiselina"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.02.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 1.1/20 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 2.6/20 MN

"Održavanje i servisiranje sistema daljinskog upravljanja"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru daljinsko upravljanje

19.02.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 1.7/20 OP

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru električna energija

30.01.2020. do 12:00

Javna nabavka br. 1.9/19 MN

"Pogonsko gorivo za vozila JP Rzav"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora pogonsko gorivo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogonsko gorivo

03.12.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.7/19 MN

"Autoklav"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje ponude Autoklav

Odluka o dodeli ugovora Autoklav

Odluka o zakljucenom ugovoru Autoklav

24.10.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.5/19 MN

"Tečni kiseonik"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.08.2019. do 11:00

Javna nabavka br. 1.3/19 MN

"Sumporna kiselina"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.06.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 2.9/19 MN

"Revizija trafo stanica"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.04.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 2.3/19 MN

"Konsultantske usluge na izgradnji brane i akumulacije "Arilje -profil Svračkovo" u 2019. godini"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.04.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/19 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.04.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 2.2/19 OP

"Vršenje projektantskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2019. godini"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.04.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.1/19 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.03.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.2/19 MN

"Polieletrolit"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

27.02.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 2.7/19 MN

"Održavanje i servisiranje sistema daljinskog nadzora i upravljanja"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.02.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.24/19 MN

"Višestepena centrifugalna pumpa"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.02.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.8/19 MN

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

31.01.2019. do 12:00

Javna nabavka br. 1.9/18 MN

"Gorivo za grejanje - gasno ulje ekstra lako evro EL"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.12.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.8/18 MN

"Pogonsko gorivo za potrebe JP "Rzav""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.14/18 MN

"UV VIS Spektrofotometar"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2018. do 11:00

Javna nabavka br. 1.28/18 MN

"Proširenje sistema daljinskog upravljanja na lateral Rasna"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.10.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.20/18 MN

"Proširenje sistema daljinskog upravljanja na lateral Gorobilje"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.10.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.10/18 MN

"Zamena centralne procesorske jedinice i sprežnog reka sa svim modulima na PLC "Taložnice" i "Hemija""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.10.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.5/18 MN

"Tečni kiseonik"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.08.2018. do 11:00

Javna nabavka br. 1.1/18 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.08.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/18 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.15/18 MN

"Putničko vozilo"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.05.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 2.2/18 MN

"Krčenje trase magistralnog cevovoda i trase dalekovoda"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.05.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.3/18 MN

"Polieletrolit"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

10.05.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.17/18 MN

"Dizel električni agregat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 2

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Produženje roka br. 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.03.2018. do 13:00

Javna nabavka br. 2.5/18 MN

"Vršenje konsultantski usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2018. godini"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2018. do 13:00

Javna nabavka br. 2.4/18 OP

"Vršenje projektantskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2018. godini"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 2.1/18 MN

"Održavanje i servisiranje sistema daljinskog nadzora i upravljanja"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Produženje roka br. 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.02.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.7/18 MN

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2018. do 12:00

Javna nabavka br. 1.28/17 MN

"Pumpni agregat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.12.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.7/17 MN

"Pogonsko gorivo za potrebe JP "Rzav""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.12.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.22/17 MN

"Nabavka i zamena anodnih ležišta protektora katodne zaštite magistralnog cevovoda"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

28.11.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.9/17 MN

"Rekonstrukcija sistema daljinskog upravljanja - 3 lokacije"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.10.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.3/17 MN

"Sumporna kiselina"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.10.2017. do 11:00

Javna nabavka br. 3.1/17 MN

"Uređenje korita reke u zoni ispirnih mesta"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2017. do 11:00

Javna nabavka br. 1.1/17 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.14/17 MN

"Digestori"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.09.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/17 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.07.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.2/17 MN

"Polieletrolit"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.06.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.5/17 MN

"Tečni kiseonik"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.06.2017. do 11:00

Javna nabavka br. 3.5/17 MN

"Sanacija prelivnih kanala na taložnici""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.05.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.33/17 MN

"Proširenje sistema daljinskog upravljanja na lateral "Prijevor""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.05.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.32/17 MN

"Transportno - teretno vozilo"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.04.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 3.6/17 MN

"Izvođenje radova na stabilizaciji erodirane obale na trasi magistralnog cevovoda Brđani - Neškovića brdo"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - izmene 2

Produženje roka br. 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.04.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.18/17 MN

"Proširenje sistema daljinskog upravljanja na lateral "Prislonica""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 2.2/17 OP

"Vršenje projektantskih i konsultantzskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2017. godini"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.6/17 OP

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.02.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.41/16 MN

"Elektromotorni zatvarač za lateral Prijevor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.01.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.33/16 OP

"Pumpni agregat za crpnu stanicu "Ševelj""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.01.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.26/16 MN

"Ventili za potrebe magistralnog cevovoda"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.01.2017. do 12:00

Javna nabavka br. 1.25/16 MN

"Ventili za potrebe cevovoda sirove vode"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.01.2017. do 13:00

Javna nabavka br. 1.42/16 MN

"Kontrolno - regulacioni zatvarač (ventil) MRB Prislonica"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.11.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.9/16 MN

"Rekonstrukcija dela sistema nadzora, upravljanja i regulacije u vidosistemu "Rzav""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.11.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.40/16 MN

"Gorivo za grejanje - gasno ulje ekstra lako evro EL"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.11.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/16 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 3.2/16 MN

"Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona u ozonizatorskim rezervoarima fabrike vode u Arilju"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.10.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.8/16 MN

"Motorno gorivo"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Produženje roka br. 1

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.10.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 3.5/16 MN

"Sanacija zidova raspodelne komore na fabrici vode u Arilju"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.33/16 OP

"Pumpni agregat za crpnu stanicu "Ševelj""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 1

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 2

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 3

Konkursna dokumentacija - pojašnjenje 4

Odluka o obustavi postupka

04.10.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.1/16 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.6/16 MN

"Tečni kiseonik"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.08.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 3.4/16 MN

"Adaptacija sanitarnog čvora u prizemlju KKC i arhive opštih i pravnih poslova"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.07.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.14/16 MN

"Proširenje sistema daljinskog upravljanja na MRB Trbušani"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.06.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 2.5/16 MN

"Kontrolno merenje osmatranja fabrike"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.06.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.3/16 MN

"Sumporna kiselina"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2016. do 11:00

Javna nabavka br. 1.2/16 MN

"Polieletrolit"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.18/16 MN

"Oprema - kontrola kvaliteta vode"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 3.3/16 MN

"Sanacija betonskih šahti na magistralnom cevovodu na deonici Prijevor - Brđani"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.05.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 3.1/16 MN

"Izvođenje radova na zaštiti magostralnog cevovoda"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 2.10/16 OP

"Vršenje projektantskih i konsultantzskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" u 2016. godini"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.04.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 3.1/16 MN

"Izvođenje radova na zaštiti magostralnog cevovoda"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Odluka o obustavi postupka

24.03.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.21/16 MN

"Jedinica za kompenzaciju reaktivne energije u TS 10/0,4 KV"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.20/16 MN

"Kontrolno regulacioni zatvarač (ventil) sa aktuatorskim pogonom DN 100 NP 16"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.7/16 OP

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.02.2016. do 12:00

Javna nabavka br. 1.38/15 MN

"Tečni kiseonik"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 2.1/15 MN

"Usluge izrade aplikativnog softvera"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Konkursna dokumentacija - dodatak 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.26/15 MN

"Leptirasti prirubnički zatvarači (ventili) sa mehaničkim pogonom: DN 1200 NP 10, DN 1100 NP 16, DN 1000 NP 10, DN 800 NP 10"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Konkursna dokumentacija - dodatak 2

Konkursna dokumentacija - dodatak 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 2.6/15 MN

"Kontrolno merenje geodetskog osmatranja fabrike, sa dopunom projektne dokumentacije i izradom elaborata"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava

Rešenje po zahtevu za zaštitu prava

29.10.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.1/15 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.11.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 3.6/15 MN

"Sanacija 20 betonskih šahti"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/15 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.08.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 3.11/15 OP

"Rekonstrukcija jedne linije postrojenja za ozonizaciju"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.09.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 3.1/15 MN

"Čišćenje dve komore laguna na tretmanu otpadnih voda"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.07.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 3.2/15 MN

"Ojačanje levog oslonca Blagoveštanskog mosta u Ovčar Banji"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.06.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.3/15 MN

"Sumporna kiseiina"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.06.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.2/15 MN

"Polielektrolit"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.05.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 2.9/15 OP

"Vršenje projektantskih i konsultantskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje–profil Svračkovo" u 2015."

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.04.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 2.4/15 MN

"Revizija trafo stanica 10/0,4 kV "Ševelj", "Fabrika" i "Brđani"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2015. do 13:00

Javna nabavka br. 3.4/15 MN

"Sanacija plafona i dela unutrašnjih zidova druge komore rezervoara čiste vode"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.9/15 MN

"Gorivo za grejanje - gasno ulje ekstra lako evro EL"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Konkursna dokumentacija - izmene 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.02.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.7/15 OP

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.01.2015. do 12:00

Javna nabavka br. 1.47/14 MN

"Terensko vozilo - staro za novo"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.12.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.26/14 MN

"Ultrazvučni merači nivoa"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.12.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.13/14 MN

"Merač biološke potrošnje kiseonika sa termostatom"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.20/14 MN

"Hardver (računari, štampači, skeneri) i server za informacioni sistem"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.1/14 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.11.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 2.2/14 MN

"Popravka sistema daljinskog upravljanja: PLC u H.Č. "Brđani" i PLC Sinoptik"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.10.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 3.4/14 MN

"Zamena fasadne stolarije"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - izmena 1

Produženje roka br. 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.08.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 3.3/14 MN

"Sanacija šahti i muljnih ispusta na magistralnom cevovodu"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.08.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 3.6/14 MN

"Sanacija armirano betonskog kanala i uređenje platoa"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.08.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 2.13/14 MN

"Izrada Glavnog projekta adaptacije postrojenja za ozonizaciju"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 2.10/14 MN

"Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.19/14 MN

"Informacioni sistem - 1. faza: Tehnički informacioni sistem"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.07.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.4/14 MN

"Polielektrolit"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.06.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 2.8/14S

"Vršenje projektantskih i konsultantskih usluga na izgradnji brane i akumulacije "Arilje–profil Svračkovo" u 2014."

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.3/14 MN

"Tečni hlor"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.06.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.39/14 MN

"Muljna pumpa sa pogonom na dizel gorivo"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.04.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 2.6/14 MN

"Krčenje šiblja i uklanjanje drveća"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.04.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.17/14 MN

"Projekat informacionog sistema - 1. faza"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.25/14 MN

"Merači protoka za laterale Prislonica i Rasna"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.03.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.23/14 MN

"Proširenje sistema daljinskog upravljanja"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.03.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.44/14 MN

"Kompresorski blok turboduvaljke za ozon"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.02.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.2/14 MN

"Sumporna kiselina"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.02.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 3.1/14 MN

"Sanacija maltera unutrašnjih zidova i plafona

komore filterskih rezervoara"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.02.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 1.10/14 OP

"Električna energija"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2014. do 12:00

Javna nabavka br. 8/13 MN

"Teretno vozilo - kamion"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.12.2013. do 12:00

Javna nabavka br. 7/13 MN

"Ultrazvučni merači nivoa"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - dodatak 1

Konkursna dokumentacija - izmena 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.11.2013. do 12:00

Javna nabavka br. 6/13 MN

"Motorno gorivo za potrebe JP "Rzav""

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.11.2013. do 12:00

Javna nabavka br. 5/13 MN

"Gorivo za grejanje - gasno ulje ekstra lako evro EL"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.11.2013. do 12:30

Javna nabavka br. 4/13 MN

"Lična zaštitna sredstva i oprema"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.10.2013. do 12:00

Javna nabavka br. 3/13 OP

"Aluminijum sulfat"

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.08.2013. do 12:00

 

Povratak na prethodnu stranicu